Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.05.2022 14:17:26
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení,
na základě dotazu uchazeče došlo k doplnění zadávací dokumentace o aktualizovaný výkaz výměr a prodloužení termínu pro podání nabídek (viz dodatečná informace č. 2)