Veřejné zakázky města Českého Brodu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Brod
IČO: 00235334
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace - Výstavba stezky pro pěší a cyklisty z Českého Brodu do Štolmíře
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.08.2022 06.09.2022 10:30
Projektová dokumentace - oprava a zateplení stávající střechy, vzduchotechnika, bezbariérové řešení budovy čp. 70 Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2022 06.09.2022 10:00
Štolmíř, ul. Za Rybníkem, oprava místní komunikace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.08.2022 01.09.2022 10:00
Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě
podlimitní Vyhodnoceno 28.07.2022 16.08.2022 10:00
Vodohospodářské stavby na sídlišti Jahodiště 2022
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2022 09.08.2022 10:00
Modernizace veřejného osvětlení ve městě Český Brod
podlimitní Vyhodnoceno 18.07.2022 10.08.2022 10:00
Stroje pro městské lesy
podlimitní Hodnocení 03.11.2021 22.11.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
všechny zakázky