Veřejné zakázky města Českého Brodu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Brod
IČO: 00235334
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.35 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na č.p. 1, II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 08:00
Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2020 22.05.2020 09:00
Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.04.2020 11.05.2020 09:00
Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV.
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.04.2020 11.05.2020 13:00
Vybavení gastroprovozu v čp. 507
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2020 23.03.2020 10:00
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU MĚSTA ČESKÝ BROD
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 22.06.2020 12:00
všechny zakázky