Veřejné zakázky města Českého Brodu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Brod
IČO: 00235334
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.12.2019 06.01.2020 09:00
Zateplení a instalace VZT s rekuperací - ZŠ Tyršova v ul. Žitomířská 760 v Českém Brodě
podlimitní Hodnocení 04.11.2019 20.11.2019 09:00
Český Brod, Stavební úpravy komunikace a chodníků v ulici Pod Velkým vrchem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 05.11.2019 10:00
Sdružená dodávka elektrické energie pro město Český Brod 2020
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.10.2019 23.10.2019 09:00
všechny zakázky