Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna oken na č.p. 1, II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2020 09.06.2020 08:00
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU MĚSTA ČESKÝ BROD
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2020 22.06.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016