Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 19.05.2022 10:00
Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny NN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2022 18.05.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016