Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.02.2021 09.03.2021 10:00
Intenzifikace ČOV Český Brod
podlimitní Příjem nabídek 16.12.2020 19.03.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016