Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele LAWYA tender, s.r.o. [IČO: 03584607]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.07.2022 16:23:45
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě.Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby