Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rekonstrukce a stavební úpravy objektu knihovny, č. p. 1 v Českém Brodě
Odesílatel Lukáš Pruška
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.09.2022 12:56:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět OZNÁMENÍ O VÝBĚRU

Vážení,

v příloze zasíláme oznámení o výběru dodavatele podle § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, ("ZZVZ").

V této souvislosti si Vás zároveň dovolujeme, za účelem urychlení ukončení zadávacího řízení, zdvořile požádat, po seznámení se s oznámením o výběru dodavatele (viz příloha), nebudete-li mít proti rozhodnutí o výběru dodavatele námitek, o vzdání se práva podat námitky ve smyslu § 243 ZZVZ proti rozhodnutí o výběru dodavatele.

Vzor formuláře vzdání se práva podat námitky proti rozhodnutí o výběru dodavatele přikládáme (viz příloha).

Předem děkujeme za vstřícnost.


Za město Český Brod
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Lukáš Pruška


Přílohy
- Oznameni_o_vyberu_dodavatele_(s_hodnocenim)_MOZIS.pdf (242.11 KB)
- Oznameni_o_vyberu_dodavatele_(s_hodnocenim)_MOZIS_Zprava_o_hodnoceni_nabidek.pdf (131.92 KB)
- Oznameni_o_vyberu_dodavatele_(s_hodnocenim)_MOZIS_Podrobny_zapis_podminky_ucasti_MOZIS.pdf (257.50 KB)
- Oznameni_o_vyberu_dodavatele_(s_hodnocenim)_MOZIS_Vzdani_se_prava_namitek_vyber_VZOR.docx (30.42 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby