Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Projektová dokumentace – Stavební úpravy "spisovny" na poz. č. 1627, k. ú. Český Brod
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.10.2023 15:26:34
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás oslovit stran podání nabídky do výše uvedené veřejné zakázky.

S úctou Štěpán KorenecSpisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby