Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Projektová dokumentace – Stavební úpravy "spisovny" na poz. č. 1627, k. ú. Český Brod
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2023 13:11:24
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
odpověď na Váš dotaz zveřejňujeme ve veřejných dokumentech zadávací dokumentace jako dodatečnou informaci č. 2.

S úctou Štěpán Korenec


Přílohy
- Dodatecna_informace2.docx (416.01 KB)

Původní zpráva

Datum 02.10.2023 15:55:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě obdržené výzvy bych se rád dotázal, zda existuje nějaké konkrétní zadání rozsahu prací v podobě například: Energetická studie, studie vnitřních stavebních úprav?
Z předložené výzvy nejsou zcela jasné zásadní informace jako:
1. Existuje projektová dokumentace stávajícího stavu, ze které je možné vycházet? Nebo má být součástí CN pasportizace objektu?
2. Předpokládáme správně z hlediska úprav ze strany exteriéru se pak má jednat o zateplení svislých konstrukcí a kompletní rekonstrukci střešního pláště s se zateplením této konstrukce?
3. Ve výzvě je uvedena jakási zmínka o nuceném větrání apod. Neumíme z tohoto odečíst přesnější rozsah činností z hlediska technologií. Tedy uvažujete například s výměnou zdroje tepla a související případnou rekonstrukci otopné soustavy? Instalaci fotovoltaické elektrárny?
4. Existuje zadání, které specifikuje požadavky na vnitřní úpravy objektu? Například zmiňovaná studie, ze které by byl patrný rozsah zásahu do konstrukcí objektu a do samotných dispozic?

Předem děkuji za odpověď, jelikož bez těchto informací nelze zpracování projektové dokumentace objektivně ocenit.
Hezký zbytek dne,
Martin Havlíček,
IPOKa, s.r.o.