Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tisk a doprava Českobrodského zpravodaje
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.10.2023 11:07:04
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, na základě dotazu dodavatele vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1 a související úpravu zadávací dokumentace, krycího listu a smlouvy o díli


Přílohy
- Dodatecna_informace1_pracovni.pdf_podeps.pdf (340.46 KB)
- ZD_hotovo_revize_Korenec_upraveno_dle_dodat_info1.pdf (180.99 KB)
- Krycí list_upraveno_dle_dodat_info1.xlsx (23.24 KB)
- smlouva_o_dílo_ČBZ_revize_Korenec_upraveno_dle_dodat_info1.doc (72.50 KB)

Původní zpráva

Datum 18.10.2023 16:42:05
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

prosíme o upřesnění k výpočtu ceny.

V zadávací dokumentaci se uvádí, že výchozí rozsah stran je 72.

V Krycím listu nabídky se pak má uvést cena za náklad 1 čísla v tomto rozsahu, tedy celková cena za 3.100 kusů časopisu o 72 stranách.

Dále je zde pak požadována cena za náklad 1 čísla při navýšení nebo snížení počtu stran o 4. Pokud má být použita stejná logika, pak tyto ceny budou platné pouze pro celý náklad 3.100 kusů v rozsahu 68 nebo 76 stran.

V závorkách jsou však uváděny i další rozsahy. Pro ty však nemůže platit stejná cena, protože je požadována cena za náklad při úpravě jen o 4 strany.

Ve smlouvě jsou pak naopak uvedeny jednotlivé rozsahy, k nimž se uvede částka, o kterou se snižuje nebo zvyšuje základní cena.

Výše popsané výpočetní metody tak nejsou totožné a nelze proto uvést relevantní nabídku.

Neměl by tedy v krycím listu uveden stejný model, jako je ve smlouvě, aby ceny v obou dokumentech korespondovaly?

Děkujeme za upřesnění.