Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Polopodzemní kontejnery Český Brod
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.11.2023 08:33:43
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Uveřejnění údajů ve smyslu § 109, odst. 3, ZZVZ

Vážení, na základě písemné žádosti účastníka zadávacího řízení uveřejňuje zadavatel údaje z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení.
a) nabídka č. 1, nabídková cena 5.775.000 Kč bez DPH,
b) nabídka č. 2, nabídková cena 5.836.273,21 Kč bez DPH.

S úctou Štěpán KorenecSpisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby