Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení EPS v domově Anna, Český Brod
Odesílatel Štěpán Korenec
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2024 08:41:24
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, na základě dotazu dodavatelů vydává zadavatel dodatečnou informaci č. 1 a související úpravu projektové dokumentace, čestného prohlášení a výkazu výměr.

Původní zpráva

Datum 10.01.2024 14:56:23
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

rádi bychom se zdvořile dotázali na požadované kvalifikace profesní způsobilosti.

Dle zadávací dokumentace odst. 5.3 a 5.4 zadavatel požaduje výčet několika profesních způsobilostí. Zároveň v Příloze č.3 zadávací dokumentace dodavatele vyžaduje pouze doložení osvědčení o autorizaci v oboru Požární bezpečnost staveb.

Máme tedy chápat, že dle Přílohy č.3 postačí zadavateli prokázat pouze profesní způsobilost držením osvědčením o autorizaci v oboru Požární bezpečnost staveb, nikoliv výčtem všech dokumentů v odstavci 5.3 a 5.4 zadávací dokumentace?

Děkujeme za odpověď.

S úctou,
FortiFox Technologies, a.s.