Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění koruny zdiva - doplnění zdiva do původní výšky - městské opevnění, Český Brod, II. etapa
Odesílatel Lenka Farkasová
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2024 12:41:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Dodatečná informace č. 2

Dobrý den,
zasíláme Vám odpovědi na dotazy včetně přílohy - nového výkazu výměr.
S přáním hezkého dne
Lenka Farkasová


Přílohy
- Dodatečná informace_2.pdf (243.84 KB)
- Priloha_c4_vykaz_vymer_dodatečná informace č. 2.xls (55.50 KB)

Původní zpráva

Datum 20.02.2024 09:45:40
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Kde a jaký bude prostor pro zařízení staveniště a parkování vozidel zhotovitele?
Pro zařízení staveniště bude třeba prostor cca 300 m2. Prostor musí být dobře přístupný pro nakládání a vykládání palet nákladními auty. Dle zadání je třeba na staveništi umístit 45 m3 kamene, které sice nebude třeba umístit najednou, ale počítat s cca 1/2 = tj. cca 23 EUR palet + prostor pro uložení písku, pracovní prostor (míchačka, nádrž s vodou, místo pro opracování kamene), odpady, místo pro WC + parkování aut (min. 1x dodávka a 1-2 osobní auta)
2. Prostor pro zařízení staveniště by měl být oplocený - chybí položka v rozpočtu.
3. Odstranění a likvidaci stávajícího zakrytí koruny zdi (plachty a dřevěné konstrukce) zajistí objednatel?
4. Kde je umístěný a jak je deponován původní vybouraný kámen pro zdění (7 m3) ?
Děkuji za odpovědi