Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích
Odesílatel Lenka Farkasová
Organizace odesílatele Město Český Brod [IČO: 00235334]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.02.2021 16:29:07
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- VyzvaPodaniNabidky.pdf (670.20 KB)