Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MOZIS s.r.o.
IČO: 28940083
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 14 518 207,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 17 567 030,47 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 26.09.2022