Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: MOZIS s.r.o.
IČO: 28940083
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 5 994 762,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 7 253 662,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 27.06.2023