Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: ČESKÝ BROD: HUSOVO NÁMĚSTÍ & NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže je návrh nové podoby dvojnáměstí v městské památkové zóně Českého Brodu. Husovo náměstí a náměstí Arnošta z Pardubic, která tvoří rozsáhlá prostranství zahrnující většinu středověké rozlohy města, dnes postrádá ucelenost i reprezentativní podobu. Potenciál náměstí v současné době není plně využíván a centrum města často působí prázdně a neatraktivně. Je potřeba prostoru vdechnout nový život a nabídnout českobrodským občanům místo, kam rádi chodí, a s kterým se mohou chlubit. Hlavním cílem soutěže je vytvořit živý veřejný prostor, který soudobě a zároveň s respektem k historii navrátí historickému jádru funkci jeviště a katalyzátoru městského dění. Díky městské památkové zóně je dvojnáměstí chráněno před radikálními změnami. Nicméně by se k jeho revitalizaci mělo přistupovat s ohledem na soudobé trendy a ekologické aspekty, stejně jako na jeho širší kontext.
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Štěpán Korenec
e-mail: korenec@cesbrod.cz
tel: 321612154
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřená soutěž o návrh
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení návrhů: 08.03.2024 14:00
Datum zahájení: 29.11.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):