Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: SECURITAS ČR s.r.o.
IČO: 43872026
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 1 876 900,54 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 102 204,65 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.03.2024