Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Intenzifikace ČOV Český Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající biologické linky ČOV Český Brod. Účelem stavby je intenzifikace biologického stupně stávající ČOV Český Brod na tzv. D-R-D-N systém. Součástí stavby bude čerpací jímka odpadních vod pro čerpání odpadních vod za lapákem písku do denitrifikace I. Dále rozdělení stávající nádrže regenerace na nádrže denitrifikace I a regenerace, základ pod navržená dmychadla
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Hana Dočkalová
e-mail: dockalova@cesbrod.cz
tel: 321612158
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: užší řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 01.02.2021 11:00
Datum předložení nabídky: 31.03.2021 11:00
Datum zahájení: 16.12.2020 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: