Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úprav pavilonu F nemocnice v Českém Brodě - vstupní části, zádveří, dispoziční úpravy. Ve vstupní části budou vybudovány rampy z obou stran pro přístup osob s omezenou schopností pohybu. Úpravy ve vstupní hale spočívají ve vybourání stávajících povrchů, střešní konstrukce a zvýšení výškové úrovně na úroveň chodby ambulancí, nových úpravách povrchů, podlah, nových malbách, úpravách stávající kotelny, ZTI a elektrorozvodů, vč. ústředního vytápění a vytvoření prostoru pro nové bezbariérové WC a místnosti pro kočárky. Celý prostor nové vstupní haly bude nově zastřešen a budou osazeny automatické dveře s elektrickým pohonem a ovládáním a další stavební práce. Součástí stavby jsou všechny práce, zkoušky a doklady potřebné pro řádnou realizaci a následné provozování a zkolaudování díla.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Lenka Farkasová
e-mail: farkasova@cesbrod.cz
tel: 734230970
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.06.2021 09:00
Datum zahájení: 05.05.2021 15:04
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: