Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099, nemocnice Český Brod.
Stávající zařízení gastro je již za svojí životností, a proto bude plně odstraněno. V rámci rekonstrukce kuchyně bude navýšena i kapacita provozu z původních cca 900 jídel na cca 1300 jídel. Veškeré poškozené konstrukce, konstrukce dispozičně nevyhovující pro nový provoz kuchyně budou odstraněny a nahrazeny novými prvky.
Bude řešena také přístavba sociálního zázemí u západní fasády tohoto objektu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Budiš
e-mail: budis@wscs.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.05.2019 11:00
Datum zahájení: 13.03.2019 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: