Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 v Českém Brodě
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou stavební práce potřebné pro zateplení fasády budovy č.p. 56 na adrese nám. Arnošta z Pardubic, Český Brod. Stavba je koncová, situovaná do rohu zástavby navazující jednou stěnou na stávající sousední objekt. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedené deskami fasádního polystyrenu. Zateplené budou pouze plochy fasády směrem do dvora, plochy fasád situovaných směrem do náměstí a do ulice se kontaktním zateplením neopatří, zde bude provedena pouze oprava a výsprava stávající fasády. Zateplení stropů bude realizováno formou vložení pásů tepelně izolační minerální vaty rozprostřené na stávající nosnou konstrukci stropů nad 2.NP a 3.NP. Stávající pultová střecha bude zateplena deskami EPS, přes které se nakotví roznášecí plocha odsazená na střešních latích. Nová střešní krytina bude provedena jako plechová šablona spojená falcováním. Vyměněny budou rovněž klempířské prvky. Výplně oken a dveří budou osazeny běžnými tepelně izolačními okny a dveřmi s výplní čirého skla vsazených do plastových rámů
– v rámci fasád situovaných do dvora. U výplní oken a dveří situovaných směrem do ulice a do náměstí se použijí rámy zhotovené z dřevěných lepených masivních euro profilů. Bude zachována kompletní konstrukce stavby, do které se v rámci stavby nebude zasahovat
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Lenka Farkasová
e-mail: farkasova@cesbrod.cz
tel: 321 612 157
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 16.11.2021 09:00
Datum zahájení: 27.10.2021 16:46
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: