Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce lesní cesty – město Český Brod
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava na stávající zemní lesní cestě ve smyslu zřízení štěrkové vozovky odpovídající návrhovému zatížení. Zřízen a doupraven bude odvodňovací systém. Trasa řešené úpravy činí 1,620 km délky. Cesta je opatřena zpevněným napojením bočních dopravních linií. Jako jednopruhá komunikace je doplněna výhybnami zpevněnými stejnou konstrukcí jako přilehlá vozovka a koncovým úvraťovým obratištěm. Lesní cesta Lásky nenavazuje ukončením na stávající cestní síť. Na trase se zřizují čtyři skládkoviště. Štěrková vozovka tl. 0,40 m, s krytem kaleným základní šířky 4,00 m s oboustrannou krajnicí šíře 0,25 m zpevněnou stejnou konstrukcí jako navazující vozovka (šíře v koruně 4,00 m). Parametry cesty odpovídají typu 1 L – 4,0/30 podle ČSN 73 61 08 – Lesní cestní síť.
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Lucie Tlamichová
e-mail: tlamichova@cesbrod.cz
tel: 734231147
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.01.2022 10:00
Datum zahájení: 12.01.2022 14:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: