Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Českého Brodu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Brod
IČO: 00235334
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Český Brod, ul. Tyršova – rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2022 19.05.2022 10:00
Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny NN
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.04.2022 18.05.2022 10:00
Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.04.2022 02.05.2022 10:00
Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace
podlimitní Vyhodnoceno 21.02.2022 15.03.2022 10:00
Liblice, ul. Nová - oprava chodníků
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.02.2022 28.02.2022 10:00
Stroje pro městské lesy
podlimitní Hodnocení 03.11.2021 22.11.2021 10:00
Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 v Českém Brodě
podlimitní Vyhodnoceno 27.10.2021 16.11.2021 09:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
všechny zakázky