Veřejná zakázka: TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 58
Systémové číslo: P21V00000008
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2021/06
Datum zahájení: 18.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KBOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 225/2012 Sb. a č. 88/2016 Sb. po dobu realizace stavebních prací, pomoc při zajištění kolaudačních rozhodnutí a uvedení do provozu akce „Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod“, k. ú. Doubravčice, k.ú. Tuchoraz a k. ú. Český Brod – celkový výpis pozemků v PD DPS,, která se skládá ze stavebních objektů:
• SO 01.1 – Výtlak V3, PE DN 300 dl.3492,5m
• SO 01.2 – Výtlak V2, PE DN 150 dl.149,2m
PE DN 200 dl.486,2m
• SO 01.3 - Výtlak V1, PE DN 150 dl.952,0m
PE DN 200 dl.1599,7m
Celkem: PE dl.6679,6m
• SO 02 – Šachty nad vrty NV1 a NV2, včetně oplocení stavební část
• SO 03 – Přípojky VN a NN k vrtu NV1, NV2 a ČS Zahrady
• SO 04 – Příjezdné komunikace
• SO 05 – Armaturní šachty
• SO 06 – Vodoměrná šachta
a provozní soubory:
• PS 01 – Vrty NV1, NV2 strojní část
• PS 02 – Vrty NV1, NV2 elektro část a MaR
• PS 03 Měrná šachta, armaturní šachty – strojní část

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-025410

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy