Veřejná zakázka: Liblice, ul. Nová - oprava chodníků

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 79
Systémové číslo: P22V00000004
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2022/04
Spisová značka: S-MUCB 7671/2022
Datum zahájení: 11.02.2022
Nabídku podat do: 28.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Liblice, ul. Nová - oprava chodníků
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava spočívající v rekonstrukci chodníků a vjezdů do nemovitostí v městské části Českého Brodu Liblice, konkrétně v Nové ulici. Dle projektové dokumentace bude součástí rekonstrukce vydláždění stávající komunikace šedou betonovou dlažbou (tl. 60 mm, rozměr 100x200 mm), stejně tak budou řešeny i vjezdy do nemovitostí (tl. 80 mm, rozměr 100x200 mm). Součástí úprav bude také využití červené reliéfní dlažby pro nevidomé a tělesně postižené (v chodníku tl. 60 mm, rozměr 100x200 mm a na vjezdech tl. 80 mm, rozměr 100x200 mm) v souladu s podmínkami ČSN 73 6131. Dešťové svody ze střech pak budou zaústěny do odvodňovacích žlabů. Zelené plochy mezi chodníky a komunikací budou osety travním semenem. Úpravy budou provedeny ve dvou úsecích - 1. úsek v délce 253,08 m a šířce 1,5-1,7 m, 2. úsek v délce 260,82 m a šířce 1,5-1,6 m. Podkladní vrstva se provede hutněným kamenivem. Místní zemina má třídu těžitelnosti 3. Skládka pro odvoz vytěženého materiálu je uvažována ve vzdálenosti do 20 km.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 300 531 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky