Veřejná zakázka: Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 80
Systémové číslo: P22V00000005
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2022/03
Spisová značka: S-MUCB 9361/2022
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.02.2022
Nabídku podat do: 15.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Český Brod, ul. Tuchorazská - rekonstrukce chodníku, výstavba vodovodního řadu včetně přípojek a oprava kanalizace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší rekonstrukci stávajícího asfaltového chodníku, v úseku od křížení silnice III/1132 ulice Tuchorazské s ulicí Na Kutilce směrem na Tuchoraz po křížení s ulicí K Dolánkám za mostem přes vodní tok Šembera v Českém Brodě. Řešený chodník je situován podél stávající zástavby Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového chodníku v místě stávajícího chodníku včetně instalace prvků bezbariérového užívání a doplnění ploch pro dopravu v klidu na východní straně ulice Tuchorazské v Českém Brodě, podél silnice III/1132.
Dále je předmětem veřejné zakázky výměna - rekonstrukce stávající inženýrské sítě vodovodu. Trasa vodovodu bude z technických důvodů vedena v nové trase. Stávající vodovod bude vyřazen z provozu a přepojení vodovodních přípojek, případně jejich výměna bude v rámci (rozsahu) „veřejné části“ přípojky. Součástí prací je obnova části komunikace III/1132.
Dále je předmětem veřejné zakázky výměna – rekonstrukce stávající inženýrské sítě - řadu jednotné kanalizace, veřejných částí přípojek uličních vpustí a revizních šachet.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy