Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: ANTISTAV s.r.o.
IČO: 03361985
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 14
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 13
Konečná cena zakázky: 491 336,75 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 594 517,47 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 24.08.2023