Veřejná zakázka: Odstranění staveb v areálu ZZN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 119
Systémové číslo: P23V00000017
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2023/17
Spisová značka: S-MUCB 40406/2023
Datum zahájení: 28.07.2023
Nabídku podat do: 10.08.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění staveb v areálu ZZN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je odstranění objektů, konstrukcí a prvků umístěných na částech pozemků parc. č. 2158, 638 a 172/3 vše v k.ú. a obci Český Brod. Součástí veřejné zakázky je demolice plechové haly včetně vyzdívek a kovových konstrukcí na pozemku parc. č. 2158 a prvků přiléhajících k objektu sila na pozemku parc. č. 638. Veřejná zakázka dále zahrnuje demolici budovy zasažené požárem, umístěné na pozemku parc. č. 2158. Bourací práce budou probíhat jednak postupným rozebráním jednotlivých konstrukcí a jednak bouráním za pomoci těžké techniky, a to se zohledněním zejména nezbytného zachování a neporušení trafostanic umístěných na pozemcích 1284 a 172/3 a 2158.
Demoliční práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností Ing. Martin Škorpík Projekt s.r.o., Kolín, v květnu 2023 (technická zpráva a souhrnná technická zpráva).
Pro demolici vyhořelého sila není zpracován položkový výkaz výměr a každý uchazeč má povinnost, zpracovat nabídku dle vlastní prohlídky místa plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky