Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 2 – Interiérové vybavení objektu – Nábytek, bytový textil a další zařizovací předměty
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Cílem zadávacích a výběrových řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je v části 1 veřejné zakázky poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod, a v části 2 až 4 veřejné zakázky poskytnutí dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je interiérové vybavení objektu Žižkova 507, Český Brod.

Dodávky spočívají v interiérovém vybavení objektu, který bude sloužit jako poradenské centrum s návaznými vzdělávacími službami.

Předmětem dodávky je zejména volně stojící nábytek, bytový textil (koberce, záclony, závěsy apod.) a další zařizovací předměty.

Zadavatel upozorňuje na souběžné plnění dalších částí veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou stavební práce a související dodávky a služby a dále další dodávky interiérového vybavení. Vybraný dodavatel bude povinen spolupracovat a poskytovat součinnost při koordinaci svého plnění s plněním ostatních částí veřejné zakázky.

Předmět této části veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „Návrh interiéru č. p. 507“, kterou zpracovala Ing. arch. Zdeňka Jelínková, IČO: 04158105, se sídlem: Vidlatá Seč 40, 570 01 Svitavy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem dodávek (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět této části veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené kupní smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: PMA tender s.r.o.
Mgr. Lukáš Pruška
tel.: + 420 778 598 698
e-mail: l.pruska@pmadvisory.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 04.08.2020 10:00
Datum zahájení: 08.07.2020 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: