Veřejná zakázka: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 2 – Interiérové vybavení objektu – Nábytek, bytový textil a další zařizovací předměty

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 36
Systémové číslo: P20V00000016
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2020/18
Spisová značka: S-MUCB 31201/2020
Datum zahájení: 08.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 2 – Interiérové vybavení objektu – Nábytek, bytový textil a další zařizovací předměty
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacích a výběrových řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je v části 1 veřejné zakázky poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod, a v části 2 až 4 veřejné zakázky poskytnutí dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je interiérové vybavení objektu Žižkova 507, Český Brod.

Dodávky spočívají v interiérovém vybavení objektu, který bude sloužit jako poradenské centrum s návaznými vzdělávacími službami.

Předmětem dodávky je zejména volně stojící nábytek, bytový textil (koberce, záclony, závěsy apod.) a další zařizovací předměty.

Zadavatel upozorňuje na souběžné plnění dalších částí veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou stavební práce a související dodávky a služby a dále další dodávky interiérového vybavení. Vybraný dodavatel bude povinen spolupracovat a poskytovat součinnost při koordinaci svého plnění s plněním ostatních částí veřejné zakázky.

Předmět této části veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „Návrh interiéru č. p. 507“, kterou zpracovala Ing. arch. Zdeňka Jelínková, IČO: 04158105, se sídlem: Vidlatá Seč 40, 570 01 Svitavy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem dodávek (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět této části veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené kupní smlouvy (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 569 788 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky