Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: life & furniture s.r.o.
IČO: 29159547
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 1
Konečná cena zakázky: 1 238 975,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 499 160,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 17.12.2020