Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedenoZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny NN
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce areálové TS v rozsahu stavebních oprav a úprav objektu trafostanice, celková výměna technologie NN a VN (výměna rozvaděčů, celková oprava a modernizace kobek VN, výměna jednoho transformátoru a doplnění druhého transformátoru). Dále stavební opravy rozvodny NN a konečné přepojení areálového rozvodu do již zrekonstruovaného rozvaděče NN. Vše dle projektové dokumentace „REKONSTRUKCE stáv. TS KO_0639“, zpracované v 5/2020 společností ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČO: 28167325, Polepská 667, 280 02 Kolín 4.
Součástí plnění je úplné zprovoznění areálové TS včetně kompletního přepojení areálové rozvodny NN, revize celého díla, předání dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření díla, proškolení provozovatele a zajištění kolaudačního souhlasu.
V rámci výkonu inženýrské činnosti bude i projednání přepojení vedení VN do opravených a modernizovaných kobek VN.
Celá oprava bude prováděna za provozu areálu. Veškeré přepojování a odpojování ze sítě musí být předem projednáno jak se společností ČEZ, a. s. (část VN), tak s provozovateli v celém areálu, zvláště se zdravotnickými zařízeními (část NN). V areálu se nalézá zdravotnický provoz s nepřetržitým monitoringem pacientů a ten nesmí a nemůže být ohrožen ani omezen. Pro zajištění dané situace bude možnost využít záložní zdroj (diesel agregát) za předem domluvených podmínek s jeho provozovatelem.
Místo plnění: Kolín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)
Kontakt: Štěpán Korenec
e-mail: korenec@cesbrod.cz
tel: 321612154
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR III. Kategorie
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 23.05.2022 15:00
Datum zahájení: 21.04.2022 15:27
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: