Veřejná zakázka: Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny NN

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 81
Systémové číslo: P22V00000006
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2022/05
Spisová značka: S-MUCB 9821/2022
Datum zahájení: 21.04.2022
Nabídku podat do: 23.05.2022 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Celková rekonstrukce areálové trafostanice a areálové rozvodny NN
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je celková rekonstrukce areálové TS v rozsahu stavebních oprav a úprav objektu trafostanice, celková výměna technologie NN a VN (výměna rozvaděčů, celková oprava a modernizace kobek VN, výměna jednoho transformátoru a doplnění druhého transformátoru). Dále stavební opravy rozvodny NN a konečné přepojení areálového rozvodu do již zrekonstruovaného rozvaděče NN. Vše dle projektové dokumentace „REKONSTRUKCE stáv. TS KO_0639“, zpracované v 5/2020 společností ELEKTRO MARTÍNEK s.r.o., IČO: 28167325, Polepská 667, 280 02 Kolín 4.
Součástí plnění je úplné zprovoznění areálové TS včetně kompletního přepojení areálové rozvodny NN, revize celého díla, předání dokumentace skutečného provedení, geodetického zaměření díla, proškolení provozovatele a zajištění kolaudačního souhlasu.
V rámci výkonu inženýrské činnosti bude i projednání přepojení vedení VN do opravených a modernizovaných kobek VN.
Celá oprava bude prováděna za provozu areálu. Veškeré přepojování a odpojování ze sítě musí být předem projednáno jak se společností ČEZ, a. s. (část VN), tak s provozovateli v celém areálu, zvláště se zdravotnickými zařízeními (část NN). V areálu se nalézá zdravotnický provoz s nepřetržitým monitoringem pacientů a ten nesmí a nemůže být ohrožen ani omezen. Pro zajištění dané situace bude možnost využít záložní zdroj (diesel agregát) za předem domluvených podmínek s jeho provozovatelem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-025410

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky