Veřejná zakázka: TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 59
Systémové číslo: P21V00000009
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2021/07
Datum zahájení: 18.03.2021
Nabídku podat do: 29.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou služby výkonu činnosti Technického dozoru stavebníka (dále jen TDS) a Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KBOZP) v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb, ve znění zákonů č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 225/2012 Sb. a č. 88/2016 Sb. po dobu realizace stavebních prací, pomoc při zajištění kolaudačních rozhodnutí a uvedení do provozu akce „Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“, parc. č. 310 a parc. č. 311, k. ú. Štolmíř, která se skládá ze stavebních objektů:
• SO 01 – Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu
• SO 02 – Zpevněné plochy
• SO 03 – Terénní a sadové úpravy a z provozních souborů:
• PS 01 – Nový vodojem – Strojní část
• PS 02 – Elektrotechnologie, ASŘ, přenosy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 650 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2024-025410

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy