Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zateplení budovy městského úřadu č.p. 56 v Českém Brodě
podlimitní Zadáno 27.10.2021 16.11.2021 09:00
Renovace schodiště s balustrádami, podlah a ostění v čp. 70, Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 03.08.2021 16.08.2021 10:00
Českobrodská doprava pro seniory – zajištění podporované dopravy pro seniory a osoby se zdravotním postižením
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 21.07.2021 12:00
Obnova přebraní Kouřimské brány v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2021 28.06.2021 10:00
Bezbariérové úpravy pavilonu F nemocnice v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2021 01.06.2021 09:00
Manažerské řízení projektu - Český Brod, vodní zdroje NV1, NV2 , napojení na veřejný vodovod
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2021 30.03.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 19.04.2021 10:00
Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 09.03.2021 10:00
Stavební úpravy vnitřních prostor 1.NO objektu čp. 620
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2021 26.01.2021 09:00
Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku, východní strana
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 26.01.2021 10:00
Intenzifikace ČOV Český Brod
podlimitní Zadáno 16.12.2020 15.04.2021 11:00
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
podlimitní Zadáno 16.12.2020 20.01.2021 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››