Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 1 – Stavební úpravy objektu
podlimitní Zadáno 07.07.2020 27.08.2020 10:00
Český Brod - obnova pomníku Prokopa Holého
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 26.06.2020 08:00
Český Brod, ul. Hřbitovní - Oprava hřbitovní zdi, strana severní
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 30.06.2020 14:00
Stavební úpravy místní komunikace, ul. K Vysílači, Český Brod - městská část Liblice
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 02.07.2020 10:00
„Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod" - Projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2020 30.06.2020 10:00
Výměna oken na č.p. 1, II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2020 09.06.2020 08:00
Český Brod - Výměna kabelů NN pro VO - 2. etapa, II.
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2020 22.05.2020 09:00
Město Český Brod - bezbariérové úpravy pavilonu E nemocnice v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 16.04.2020 11.05.2020 09:00
Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV.
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2020 11.05.2020 13:00
Vybavení gastroprovozu v čp. 507
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 23.03.2020 10:00
PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ V MAJETKU MĚSTA ČESKÝ BROD
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 22.06.2020 12:00
Kuchyň v budově čp. 507
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2020 02.03.2020 09:00
Technika pro městské lesy - Český Brod
podlimitní Zadáno 22.01.2020 07.02.2020 09:00
Zpracování lesního hospodářského plánu LHC Městské lesy Český Brod - 116402, na období od 1. 1. 2021 – 31. 12. 2030
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 08.01.2020 17:00
Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kostelec n. Č. l., na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2030
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2019 08.01.2020 17:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7  ››