Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Deponie za Jatkami v Českém Brodě – zpracování analýzy rizik
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2024 26.02.2024 10:00
Zajištění koruny zdiva - doplnění zdiva do původní výšky - městské opevnění, Český Brod, II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2024 26.02.2024 09:00
Nákup svozové techniky
nadlimitní Příjem nabídek 23.01.2024 26.02.2024 10:00
EPS v domově Anna, Český Brod
podlimitní Hodnocení 08.01.2024 16.02.2024 10:00
ČESKÝ BROD: HUSOVO NÁMĚSTÍ & NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC
nadlimitní Příjem návrhů 29.11.2023 08.03.2024 14:00
Tisk a doprava Českobrodského zpravodaje
VZ malého rozsahu Zadáno 17.10.2023 30.10.2023 10:00
Projektová dokumentace – Stavební úpravy "spisovny" na poz. č. 1627, k. ú. Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2023 01.11.2023 10:00
Sdružené služby dodávky elektřiny pro město Český Brod a příspěvkové organizace na rok 2024
nadlimitní Zadáno 02.10.2023 04.10.2023 12:45
Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Český Brod a příspěvkové organizace na rok 2024
nadlimitní Zadáno 02.10.2023 04.10.2023 12:30
Polopodzemní kontejnery Český Brod
podlimitní Zadáno 26.09.2023 01.11.2023 10:00
Intenzifikace ČOV Český Brod do 17.500 EO, Český Brod – Liblice - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2023 16.10.2023 00:00
Odstranění staveb v areálu ZZN
VZ malého rozsahu Zadáno 28.07.2023 10.08.2023 10:00
Interiérové vybavení, čp. 1 Český Brod
podlimitní Zadáno 26.07.2023 08.08.2023 10:00
Vegetační zelené střechy E a F, čp. 1311, Český Brod
podlimitní Zadáno 18.07.2023 07.08.2023 10:00
Projektová dokumentace - Dopravní řešení ulic Na Křemínku, Na Prutě, U Dráhy, V Lánech a V Lukách, Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 07.08.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››