Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Intenzifikace ČOV Český Brod
VZ malého rozsahu Zadáno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
Výstavba a rekonstrukce chodníků v ulici Žižkova a Komenského v Českém Brodě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2021 19.04.2021 10:00
Výstavba přechodů pro chodce v Českém Brodě a v Liblicích
VZ malého rozsahu Zadáno 10.02.2021 09.03.2021 10:00
Stavební úpravy vnitřních prostor 1.NO objektu čp. 620
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2021 26.01.2021 09:00
Český Brod, ul. Zborovská - Rekonstrukce chodníku, východní strana
VZ malého rozsahu Zadáno 21.12.2020 26.01.2021 10:00
Intenzifikace ČOV Český Brod
podlimitní Zadáno 16.12.2020 15.04.2021 11:00
Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod
podlimitní Zadáno 16.12.2020 20.01.2021 11:00
Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
podlimitní Zadáno 16.12.2020 20.01.2021 11:00
Stavební úpravy vstupních prostor v čp. 56 - I. etapa, II.
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2020 25.11.2020 10:00
Sdružená dodávka elektrické energie pro město Český Brod a jeho příspěvkové organizace
podlimitní Zadáno 24.09.2020 30.09.2020 14:00
Vrátkov 78 - Stavební úpravy stodoly na terénní základnu pro volnočasové aktivity, II.
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2020 29.09.2020 09:00
Český Brod, Přístavba hlavní budovy ZŠ Žitomířská čp. 885 – projektová dokumentace
podlimitní Zadáno 04.08.2020 15.09.2020 10:00
Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 2 – Interiérové vybavení objektu – Nábytek, bytový textil a další zařizovací předměty
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2020 04.08.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››