Veřejná zakázka: Statické zajištění trhlin v podzemí pod budovou čp. 1 v Českém Brodě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 145
Systémové číslo: P24V00000008
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2024/12
Datum zahájení: 23.04.2024
Nabídku podat do: 09.05.2024 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Statické zajištění trhlin v podzemí pod budovou čp. 1 v Českém Brodě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí ke statickému zajištění trhlin a uvolněných kamenů v podzemí budovy čp. 1 v Českém Brodě dle Závazného stanoviska vydaného Odborem výstavby a územního plánování – památkové péče, MUCB 70716/2023 ze dne 14.12.2023, příloha č. 5. Práce budou prováděny pod dohledem zástupců NPÚ, práce s kamenem bude v restaurátorském režimu. Jedná se například o opracování kamene, proškrábnutí ložných spár zdiva, vlepení helikální výztuže z líce kamenného zdiva a nároží, injektáž a stehování zdiva, klínování. Z provedených stavebních a restaurátorských prací bude vyhotovena restaurátorská zpráva, stavba bude zakončena vydáním kladného kolaudačního souhlasu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy