Veřejné zakázky města Českého Brodu

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Český Brod
IČO: 00235334
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235334

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy 2. NP SŠMG Liblice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.05.2023 14.06.2023 10:00
Zavedení energetického managementu ve městě Český Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2023 02.06.2023 09:00
Místní energetická koncepce města Český Brod
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2023 01.06.2023 10:00
Nové přípojky kNN v k. ú. Český Brod
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2023 12.06.2023 10:00
Restaurování koruny zdiva nemovité kulturní památky – městské opevnění, Český Brod - II. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2023 26.04.2023 09:00
Zajištění koruny zdiva – městské opevnění, Český Brod, I. etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.04.2023 26.04.2023 09:00
Stroje pro městské lesy
podlimitní Hodnocení 03.11.2021 22.11.2021 10:00
TDS a KBOZP na investiční akci Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2021 29.03.2021 10:00
všechny zakázky