Veřejná zakázka: Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 82
Systémové číslo: P22V00000007
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2022/06
Spisová značka: S-MUCB 19696/2022
Datum zahájení: 19.04.2022
Nabídku podat do: 02.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající střechy, nová vzduchotechnika a nová kotelna – projektová dokumentace
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je kompletní zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele, dokumentace pro provádění stavby, soupisů prací a dodávek a rozpočtů stavebních objektů, včetně souvisejících přípravných prací a autorského dozoru na akci Český Brod, DPS Anna, Žitomířská 323 - oprava a zateplení stávající střechy, rekonstrukce vzduchotechnika a nová technologie kotelny.
Zadavatel má zpracovánu projektovou dokumentaci pod názvem DOMOV ANNA oprava střechy vyhotovenou Ing. J. Kroupou v 6/2016, která bude sloužit jako pomocný podklad pro zpracování díla.
Plnění veřejné zakázky se předpokládá v rozsahu:
• Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a pro provádění stavby (realizační dokumentace) s podrobnou specifikací všech zařízení a materiálů vytyčovacím výkresem a zapracováním všech požadavků dotčených osob a organizací. Součástí tohoto stupně projektové dokumentace DPS bude i vypracovaná část DIO, vč. jejího odsouhlasení.
• Odpovídající soupisy prací a dodávek s výkazy výměr, položkové rozpočty stavebních objektů v aktuální cenové úrovni v době odevzdání PD.
• Provedení autorského dozoru v době realizace stavby dle zhotovené a předané projektové dokumentace pro provádění stavby. Autorský dozor bude prováděn na výzvu objednatele. Pokud si objednatel autorský dozor nevyžádá nejdéle do 5 let od podpisu smlouvy o dílo, mají obě strany dle smlouvy právo od této části zakázky odstoupit. Pro potřeby ocenění zakázky je předpokládán výkon autorského dozoru v rozsahu 20 hodin a hodinová sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru (dopravu, prac. pomůcky a jiné).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR III. Kategorie
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy