Veřejná zakázka: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 1 – Stavební úpravy objektu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35
Systémové číslo: P20V00000015
Evidenční číslo zadavatele: VZ 2020/17
Spisová značka: S-MUCB 31196/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-023306
Datum zahájení: 07.07.2020
Nabídku podat do: 27.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Českobrodské moderní poradenské pracoviště s navazujícími vzdělávacími službami – Část 1 – Stavební úpravy objektu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Cílem zadávacích a výběrových řízení je výběr dodavatelů, se kterými budou v jednotlivých částech veřejné zakázky uzavřeny smlouvy, jejichž předmětem je v části 1 veřejné zakázky poskytnutí stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem jsou stavební úpravy objektu Žižkova 507, Český Brod, a v části 2 až 4 veřejné zakázky poskytnutí dodávek podle požadavků zadavatele, jejichž předmětem je interiérové vybavení objektu Žižkova 507, Český Brod.

Stavební práce spočívají ve stavebních úpravách objektu, který bude sloužit jako poradenské centrum s návaznými vzdělávacími službami – v objektu vznikne kuchyně, multifunkční tréninkové pracoviště, specializovaná učebna se zázemím, prostory pro pedagogicko-psychologickou poradnu, terapeutické prostory a dva tréninkové byty. Veškeré prostory jsou navrženy jako bezbariérové a umožňují využití pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Součástí objektu bude nový osobní výtah zejména pro imobilní spoluobčany do všech pater objektu.

Předmět této části veřejné zakázky je blíže specifikován touto zadávací dokumentací, zejména projektovou dokumentací s názvem „Stavební úpravy Český Brod 507“, kterou zpracoval Leoš Piroutek, IČO: 71488944, se sídlem: ul. Palachova 168/66, 290 01 Poděbrady II, projektovou dokumentací s názvem „Návrh interiéru č. p. 507“, kterou zpracovala Ing. arch. Zdeňka Jelínková, IČO: 04158105, se sídlem: Vidlatá Seč 40, 570 01 Svitavy (příloha č. 1 zadávací dokumentace), a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

Předmět této části veřejné zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo (příloha č. 3 zadávací dokumentace), přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená podle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 24 374 152 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kolín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Český Brod
 • IČO: 00235334
 • Poštovní adresa:
  náměstí Husovo 70
  28201 Český Brod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-042420

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cesbrod.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky